Övningar

CRIMECOACH

CRIMECOACH

BECAUSE CRIME SUCKS

ÖVNINGAR


Här kan du ladda ner övningsblad. Coaching handlar om att ta sig ifrån ett nuläge till ett önskat läge. Här finns övningar för att hjälpa dig igenom den processen.


Arbeta med övningarna i lugn och ro. Det är bara bra om det får ta lite tid och att du ägnar frågorna lite eftertanke. Om du behöver hjälp med tänkandet eller vill fråga om råd så kontakta oss.

 

LEX DURA SED LEX - LAGEN ÄR HÅRD MEN DET ÄR LAGENCrimecoach - because crime sucks

2006-2016 Copyright © All Rights Reserved