Vad vi gör

CRIMECOACH

CRIMECOACH

BECAUSE CRIME SUCKS

VAD VI GÖR

Vi tror att vi människor har möjligheten att välja. Du kan välja att göra ont eller gott, bra eller dåligt. Du kan välja att sätta mål för vad du vill åstadkomma med ditt liv och med dina relationer.

Allt blir förstås inte alltid som vi tänkt oss och planerat. Det värsta är när vi inte har något plan eller några mål om vart vi vill komma ellervad vi vill uträtta med våra liv. Utan mål eller plan finns risken att saker bara sker eller att man planlöst dras med i saker man egentligen inte hade för avsikt att göra. Men så långe du lever så finns det hopp. Det är aldrig försent att välja ny väg och sätta nya mål för framtiden. Det är detta vi kan hjälpa dig med.

 

Som coach utgår vi ifrån att du vet vad som är bäst för dig och för dem du bryr dig om. Vi har inte alla svaren men vi har förhoppningsvis frågorna som kan få dig att vinna insikter om hur du steg för steg kan bygga en plan och fatta beslut som för dig i den riktning som du vill ha i resten av ditt liv.

 

Det här med målsättning kan upplevas olika. En del har målet att åter få en relation med sina föräldrar eller barn. Andra känner att de vill "städa" upp i sina liv och be människor om förlåtelse som de har skadat. En annan vill få egen lägenhet, ett riktigt jobb och en del vill jobba av sina skulder. Under fliken övningar finner du arbetsblad för att göra planer för framtiden. Använd gärna dem för att jobba fram dina mål och för att göra dem konkreta.

 

Oavsett vad du har för mål eller om du svårt att tänka i dessa banor så finns vi till för dig. Vi är ett nätverk av coacher som vill hjälpa dig att förändra ditt liv till det bättre under förutsättning att ett av alla dina mål är att leva ett hederligt liv.


Crimecoach startade 2006 och har sedan dess coachat kriminella som vill bli hederliga.


LEX DURA SED LEX - LAGEN ÄR HÅRD MEN DET ÄR LAGENCrimecoach - because crime sucks

2006-2016 Copyright © All Rights Reserved