Värderingar

CRIMECOACH

VÄRDERINGAR

 

  • Alla människor är lika mycket värda.
  • Tar avstånd från kriminalitet och droger.
  • Tror på människans förmåga att utvecklas.
  • Slåss verbalt och tar avstånd ifrån våld.
  • Behandla andra såsom vi själva vill bli behandlade.

VI VILL

  • Stödja kriminella som aktivt väljer att leva ett hederligt liv.
  • Verka för att färre brott begås.
  • Att alla interner skall ha tillgång till en coach.
  • Vara den kriminelles coach på nätet.

LEX DURA SED LEX - LAGEN ÄR HÅRD MEN DET ÄR LAGEN

 

 

Crimecoach - because crime sucks

2006-2016 Copyright © All Rights Reserved